.
ملاقات مدیر کل امور اتباع با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان
ملاقات مدیر کل امور اتباع با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان


 

در راستای تقویت تعاملات و همکاریهای اداره کل امور اتباع با اداره کل ورزش و جوانان استان و پیگیری امورات مرتبط با اتباع خارجی  در تاریخ 99/03/07  این ملاقات صورت گرفت. در این ملاقات ضمن ارائه گزارش، از آخرین وضعیت حضور اتباع خارجی در استان به اهم اقدامات انجام شده خصوصا در ارتباط با خدمات ارائه شده به اتباع ساکن در استان اشاره شد. آقای هاشمی با اشاره به بررسی آماری استفاده پناهندگان از خدمات ورزشی استان، همچنین شرکت در مسابقات مختلف ورزشی اتباع خارجی استان راه های خدمت رسانی بهتر در زمینه های ورزش به اتباع مقیم استان را بررسی نمودند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۹