.
صعود کوهنوردان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی
صعود کوهنوردان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی

صعود کوهنوردان اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به قله شیر کوه به ارتفاع ۴۰۷۵ متر و به اهتزاز درآوردن پرچم بافیا بر فراز بام استان یزد

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۰۹