.
برگزاری جلسه مجازی گرامیداشت روز جهانی پناهنده
برگزاری جلسه مجازی گرامیداشت روز جهانی پناهنده
در راستای تکریم پناهندگان و قدردانی از تلاشها و حمایت های داخلی و بین المللی همانند سالهای گذشته مراسمی به این فعالیت در استانهای مختلف پناهنده پذیر کشور برگزار می گردد اما در سال جاری بدلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم بصورت مجازی و در تاریخ 99/04/04 همزمان بصورت کشوری و آنلاین و با حضور مدیرکل امور اتباع وزارت کشور ، ریاست نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر مقامات کشوری برگزار گردید.
در این ارتباط مجازی آقای دکتر محمودی از تلاشهای کمیساریای عالی و سایر کشورهای کمک کننده و شرکای داخلی برای ارائه خدمات و حمایت و توانمندسازی پناهندگان و کاهش مشکلات آنها قدردانی نمود.
ایشان ابراز داشت روز جهانی پناهنده تشخیص تمایز سایر سیاستهای اعلامی کشورها و جامعه بین الملل است و.ج.ا.ا بر اساس نگاه انسانی و اعتقادی علیرغم محدودیتها و تحریم های بین المللی و کمک های ناچیز بین المللی و به اتکاء ظرفیت ها و منابع داخلی خود از پناهندگان حمایت نموده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۸