.
اهداء لوح تقدیر استاندار و رئیس شورای مبارزه با ویروس کرونای استان به مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
اهداء لوح تقدیر استاندار و رئیس شورای مبارزه با ویروس کرونای استان به مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۱