.
اهداء لوح تقدیر کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان به مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی
اهداء لوح تقدیر کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان به مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۷