.
برگزاری جلسه کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی استان
برگزاری جلسه کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی استانبرگزاری جلسه کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی استان جلسه کارگروه اجرای فرهنگی اتباع خارجی استان خراسان رضوی در مورخ ۱۲ تیرماه ۹۹ با موضوع بررسی چالش های شیوع بیماری کرونا در میان اتباع خارجی در محل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با حضور دستگاه‌های عضو این کارگروه برگزار شد در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مقابله با شیوع بیماری کرونا توسط دستگاه های عضو ارئه شد. همچنین وقایع اخیر و هجمه های رسانه ای و جو سازی های موجود برای ایجاد شکاف و فاصله بین دو ملت ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راه کارها و پیشنهاداتی برای مقابله با این اختلاف افکنی ها ارائه شد لزوم همگرایی و وحدت رویه کلیه دستگاه ها و هماهنگی با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بعنوان رئیس کارگروه اجرایی فرهنگی استان و توجه و تمرکز بر اشتراکات عمیق دو ملت بزرگ ایران و افغانستان از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۹