.
ملاقات ریاست ثبت احوال و نفوس افغانستان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی
ملاقات ریاست ثبت احوال و نفوس افغانستان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضویدر راستای تقویت تعاملات و رسیدگی مطلوب به مشکلات مهاجرین و پناهندگان افغانستانی ساکن استان روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 ریاست ثبت احوال و نفوس افغانستان و کارشناسان مربوطه ضمن ملاقات با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در خصوص اقدام در حال انجام کنسولگری افغانستان برای شناسایی و صدور تسکره الکترونیکی برای کلیه اتباع کشورشان در استان و استانهای همجوار خراسان رضوی و نحوه حمایت و کمک های این اداره کل اوضیحاتی ارائه  در جهت اجرای این طرح مورد نظر رایزنی های لازم صورت پذیرفت.
آقای هاشمی در این جلسه ضمن تشکر از اقدام کنسولگری افغانستان به موضوع هزینه های درمانی ناشی از انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه پناهندگان و کمک 20 میلیارد تومانی دولت ج.ا.ا در قالب کمک های معیشتی و بهداشتی به پناهندگان توضیحاتی ارائه و در خصوص مقررات دولت افغانستان در قبال شهروندان خود در ایران و عدم مسئولیت پذیری جهت رفع مشکلات آنها توضیحاتی ارائه نمودند.
مدیر کل امور اتباع توجه جدی دولت افغانستان به مسائل پناهدگان در ایران و تلاش در جهت رفع این مشکلات را خاطر نشان نمودند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۹۴