.
ملاقات جمعی از گروه جهادی عظیمی با مدیر کل امور اتباع
ملاقات جمعی از گروه جهادی عظیمی با مدیر کل امور اتباعدر راستای اصلاح ساختارهای مسکونی و خدماتی ساکنین مهمانشهر تربت جام و استفاده از ظرفیت های مردم برای بهبود شرایط زندگی و کسب و کار و رفاه و درآمد پناهندگان افغانستانی مورد نظر اداره کل امور اتباع می باشد.
اولین اقدام ساختار شکن در اداره کل امور اتباع سیاست درب های باز بوده و در حال حاضر 600 تا 700 خانوار متقاضی سکونت در مهمانشهر تربت جام می باشند و تبدیل وضعیت اقامت بلند مدت به میان مدت چند ساله از دیگر راهبردهای اداره کل امور اتباع خواهد بود که با توانمندی یا بازگشت معکوس به کشورشان یا کشور ثالث و نهایتا ادغام درجامعه محلی میزبان توام با توانمندسازی جهت حضور و اقامت در سطح شهر بعنوان سیاستهای راهبردی اداره کل امور اتباع مطرح شده است
مدیرکل امور اتباع در این جلسه که در تاریخ 99/04/25 و در بین جمعی از فعالان فرهنگی و خیرین جهادی برگزار شد با اشاره به نگاه مردمی و جهادی در راه خدمتگزاری به محرومین و نیازمندان و مشاهده برکات این خدمت در جامعه و زندگی را موجب عنایت خداوند متعال می دانیم. ایشان یاد آور شدند حضور اتباع خارجی در استان را فرصت می بینم برای خدمت و کمک به همنوع که از توصیه های خداوند متعال است. 
آقای هاشمی به اهمیت ضرورت همدلی و وفاق خدمت به خلق خداوند دستاوردها و نتایج ثبت و اثر بخشی ها بسیاری خواهد گذاشت. موضوع پناهندگان نیز فرصت می باشند که از ظرفیت های آنها استفاده شود و تلاشی در جهت معرفی این ظرفیت در تراز ج.ا.ا و انقلاب اسلامی است این فرصت ها سرنوشت ساز است و تولید سرمایه اجتماعی برای صدور انقلاب اسلامی خواهد بود و بستر ساز ظهور امام زمان (عج) خواهد بود. مدیر کل امور اتباع در ادامه با تشریح راهبرد اداره کل امور اتباع در مهمانشهر تربت جام برنامه ریزی در جهت توانمند سازی آنها و حضور موقتی در آن مرکز به دلیل رشد و شکوفایی توانمندی های آنها توام با رعایت عزت و احترام آنها است. ایشان خاطر نشان نمودند مهمانشهر تربت جام می بایستی در آینده ای نزدیک و با همکاری و همفکرری و تفاهم به الگویی بین المللی تبدیل و روزبه روز تقویت شود و اساسا همکاری با گروه جهادی را فرصتی ارزشمند برای ارتقاء سطح خدمات به پناهندگان برشمردند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۹