.
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از دفتر سازمان ریلیف اینترنشنال در مشهد
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از دفتر سازمان ریلیف اینترنشنال در مشهد

در راستای توسعه همکاری ها با سازمان های بین المللی روز سه شنبه مورخ 99/04/24 مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از دفتر سازمان ریلیف اینترنشنال در مشهد بازدید نمودند.
گزارشی از فعالیت ها و پروژه های اجرا شده و در دست اقدام توسط این سازمان در حوزه پناهندگان ارائه گردید همچنین راه های خدمت رسانی بیشتر به مهاجرین بررسی شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۵۶