.
 روند ثبت نام و تحصیل فرزندان اتباع خارجی در مدارس ابلاغ شد
روند ثبت نام و تحصیل فرزندان اتباع خارجی در مدارس ابلاغ شد

بر اساس شیوه نامه ابلاغی اداره کل امور اتباع وزارت کشور روند و شرایط ثبت نام فرزندان اتباع خارجی در مدارس استان آغاز و برمبنای ضوابط و مقررات مربوطه  در این دستورالعمل امکان تحصیل فرزندان اتباع خارجی در مدارس در سال تحصیلی 1399-1400 فراهم گردیده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشتند دارندگان برگ حمایت تحصیلی سالهای گذشته، دارندگان گذرنامه های خانواری تمدید روادید شده تا تاریخ 97/06/31 فرزندان مادر ایرانی که تا کنون موفق به اخذ تابعیت نشده اند، دارندگان رسیدهای شرکت در طرح سرشماری غیر مجازین سال های 95 و 96 دانش آموزان ایرانی فاقد شناسنامه و مشکوک التابعه بر مبنای زمانبندی تعیین شده از تاریخ 99/05/26 تا 99/06/15  به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند.
مراجعه ولی یا قیم بدون همراه داشتن دانش آموز و با رعایت اصول پیشگیری از کرونا به دفاتر خدمات یاد شده که دارای سابقه صدور معرفی نامه سال 98 باشد مورد تاکید می باشد.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۱۲