.
جلسه با جمعیت حمایت از بهبود یافتگان
جلسه با جمعیت حمایت از بهبود یافتگان
با توجه به نیازمندی های اقشار آسیب پذیر جلسه مشترکی با جمعیت حمایت از بهبود یافتگان و معاون مدیریت پروژه صلیب سرخ در ایران و هیاتی از وزارت امور خارجه در مورخ 99/06/16 در اداره کل امور اتباع برگزار شد.
در این جلسه همکاری های مشترک سازمان صلیب سرخ و جمعیت حمایت از بهبود یافتگان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل امور اتباع ضمن خوش آمد گویی به میهمانان از برنامه های سازمان های کمک رسان تشکر نمودند. ایشان پروژه ارائه خدمات اولیه در مناطق حاشیه نشین که در زمینه خدمت رسانی به کودکان، افراد مسن و بانوان را بسیار مهم دانستند 
ساختمان جدید جمعیت حمایت از بهبود یافتگان نیز با حضور مدیر کل امور اتباع افتتاح و بازدید شد.
روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۶۹