.
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از موسسه خیریه امام هادی (ع)
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از موسسه خیریه امام هادی (ع)
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تقاضای جامعه مهاجر به خدمت رسانی بیش از پیش موسسات خیریه، مدیر کل امور اتباع در روز سه شنبه مورخ 99/06/18 از خیریه امام هادی (ع) بازدید نمودند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۷۸