.
جلسه مشترک رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه پناهدگان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
جلسه مشترک رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه پناهدگان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجیبا توجه به شیوع ویروس کرونا و نیازمندی های جامعه مهاجر روز دوشنبه 99/06/24 جلسه مشترکی با حضور رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ج.ا.ا و تعدادی از نمایندگان جامعه پناهندگان در استان برگزار شد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به تعداد قابل توجه مهاجرین داخل استان بیان داشتند از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور توانستیم با کمکهای مردمی بسیاری از کمبودها را جبران کنیم.
آقای هاشمی کمکهای جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی را بسیار محدود دانستند و با درخواست از کمکهای بیشتر از آقای ایوو خواستار رسیدگی بیش از پیش به امور پناهندگان شدند.
در این جلسه 4 نماینده از جامعه پناهنده استان، راهکارها و نظرات پیشنهادی جهت رسیدگی بیشتر به اقشار آسیب پذیر را ارائه نمودند
آقای ایوو از اداره کل اتباع، وزارت بهداشت و دولت ج.ا.ا بابت حمایت از اقشار آسیب پذیر مهاجر در ایام شیوع ویروس کرونا تشکر نمودند 
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۶۶