.
اطلاعیه ثبت نام دانش آموزی
اطلاعیه ثبت نام دانش آموزی

به اطلاع می رساند

طرح ثبت نام دانش آموزی شامل صدور و تمدید برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان تا روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27 تمدید شد
روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۴۵