.
جلسه کمیته ساماندهی کودکان کار با حضور مدیر کل امور اتباع و معاون محترم دادستان
جلسه کمیته ساماندهی کودکان کار با حضور مدیر کل امور اتباع و معاون محترم دادستان
امروز چهارشنبه مورخ 99/08/07 جلسه کمیته ساماندهی کودکان کار و بازدید از مرکز غربالگری کودکان کار با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و معاون محترم دادستان برگزار شد.
در این جلسه که با همکاری اداره کل امور اتباع، دادگستری، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و موسسه خیریه گلستان علی (ع) و دیگر ارگان های ذیربط در پنجمین روز اجرای طرح غربال، شناسایی و جذب کودکان کار خیابان برگزار شد از مرکز بازدید غربالگری بازدید به عمل آمد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۸۰