.
اهداء انسولین از طرف سازمان پزشکان بدون مرز به دانشگاه علوم پزشکی
اهداء انسولین از طرف سازمان پزشکان بدون مرز به دانشگاه علوم پزشکی اهداء 1490 ویال انسولین انسانی رپید نوونوردیسک به همراه جعبه مخصوص زنجیره سرد و ملحقات آن از طرف سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) با تایید و نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز شنبه مورخ 99/08/10 انجام شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۵۵