.
گزارش تصویری بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی از نمایندگی دوغارون و اردوگاه مراقبتی سفیدسنگ فریمان
گزارش تصویری بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی از نمایندگی دوغارون و اردوگاه مراقبتی سفیدسنگ فریمان


نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در مرز دوغارون

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۴۰۷