.
ملاقات رئیس دفتر نمایندگی مشهد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
ملاقات رئیس دفتر نمایندگی مشهد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجیدر راستای گزارش عملکرد پروژه های مشترک سال گذشته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی امروز سه شنبه مورخ 1399/10/09 آقای عروج صیفی با آقای هاشمی ملاقات نمودند.
مدیر کل امور اتباع در این جلسه ضمن عرض تبریک فرارسیدن ایام سال نو میلادی، از همکاری های کمیساریای عالی با اداره کل امور اتباع در یکسال گذشته تشکر نمودند. وی افزود باید توافق نامه ها و همکاری های آتی برای سال 2021 به گونه ای برنامه ریزی شود تا بیماری کرونا در پیشبرد اهداف خللی وارد نکند و همچنین اشاره داشتند هدف این همکاری ها را کاهش مشکلات پیش آمده اتباع قرار خواهیم داد. ایشان برنامه همکاری های سال آینده اداره کل امور اتباع را در زمینه های کمک های تحصیلی و معیشتی بسیار لازم و مهم دانسته و تهیه واکسن کرونا ویروس از خارج از کشور را در کنار اخبار مثبت تولید واکسن در داخل کشور لازم و ضروری دانستند. 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۶