.
بازدید از پروژه های بازسازی و تجهیز مدارس منطقه تبادکان
بازدید از پروژه های بازسازی و تجهیز مدارس منطقه تبادکانامروز دوشنبه 1399/10/29 مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به همراه مدیر منطقه تبادکان و معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان از دو مدرسه خیام و فتح المبین بازدید به عمل آوردند.
مدرسه خیام که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل تجهیز شده اکنون دارای کارگاه عکاسی، کارگاه کامپیوتر و کارگاه خیاطی می باشد.  این پروژه با تخصیص مبلغی بیش از 370 میلیون تومان به شرح ذیل انجام گردیده است
تعداد 16 عدد رایانه با تجهیزات کامل و یک عدد دوربین عکاسی حرفه ای به همراه تجهزات عکاسی و 9 عدد چرخ خیاطی به همراه میز کار تهیه 

پروژه مرمت و بازسازی کامل مدرسه فتح المبین که با همکاری NRC به صورت همزمان در 3 مدرسه در حال انجام می باشد و با اهداء لوازم آموزشی و پک های بهداشتی به دانش آموزان و ساخت زمین بازی به اتمام رسیده نیز امروز مورد بازدید قرار گرفت. هزینه بهسازی برای این سه مدرسه مبلغ یک میلیارد و هشتصدو پنجاه میلیون تومان انجام شده 
آقای هاشمی با تشکر از مسئولین آموزش و پرورش استان و همکاری های سازمان های خارجی با اداره کل امور اتباع، کمک های صورت گرفته را بسیار مفید دانستند و افزودند: یکی از آرمان های امام راحل کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر بوده و امروز خوشحال و خرسندیم که توانسته ایم ذره ای برای رسیدن به این آرمان قدم برداریم. ایشان همچنین بیان داشتند 95 درصد از هزینه های صورت گرفته برای اتباع و پناهندگان ساکن در استان توسط دولت ج.ا.ا انجام می شود و سازمان های بین المللی تنها 5 درصد از هزینه های قشر مهاجر و پناهنده را پوشش می دهند که با برنامه ریزی باید این اعداد و ارقام را افزایش داد.


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۴