.
تجهیز مرکز نگهداری کودکان کار صدف
تجهیز مرکز نگهداری کودکان کار صدف


در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 از مرکز نگهداری کودکان کار صدف با حضور مدیر کل امور اتباع، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 5 مشهد و مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بازدید به عمل آمد.
این مرکز با همکاری اداره کل امور اتباع و کمیساریای عالی سازمان ملل امکانات رفاهی ، فرهنگی ، اموزشی و غیره تجهیز شده که با حضور سرکار خانم عابدین زاده بازدید شد.


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۶