.
اطلاعیه تکمیلی مهلت بروزرسانی حساب بانکی
اطلاعیه تکمیلی مهلت بروزرسانی حساب بانکیبدینوسیله به اطلاع اتباع دارنده حساب بانکی می رساند


جهت تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت شماره اختصاصی 12 رقمی جهت  استفاده در سامانه بانکی شهاب حداکثر تا تاریخ 1399/12/20 فرصت دارید.
بدین منظور می بایست اتباع دارنده کارت آمایش یا گذرنامه خانواری نسبت به دریافت شماره اختصاصی جدید و مشخصات هویتی خود برای ارائه به بانک ها، به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال مراجعه نمایند.
روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی 
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۸۲