.
بازدید مسئولین سازمان های غیر دولتی بین المللی از پروژه های مشترک استان
بازدید مسئولین سازمان های غیر دولتی بین المللی از پروژه های مشترک استاندر طی سفری 2 روزه مسئولین سازمان های غیر دولتی بین المللی به همراه نمایندگان کمیته NGOها از پروژه های مشترک استان بازدید به عمل آوردند.

مدیران کشوری سازمان ها به شرح ذیل در این بازدید شرکت نمودند
سازمان ریلیف اینترنشنال، سازمان امور پناهندگان نروژی NRC، سازمان پزشکان بدون مرز MSF، موسسه سکوآ آلمان، جمعیت حمایت از بهبود یافتگان SRS، موسسه کنشگران توسعه پارس PDA

پروژه های مشترکی از جمله مدارس بازسازی شده یا تازه احداث شده، کارگاه های خیاطی و آشپزی راه اندازی شده توسط این موسسات و سایر فعالیت های این موسسات مورد بازدید قرار گرفت
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۱۳