.
فعالیت سازمان های مردم نهاد در زمینه اتباع خارجی منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می باشد
فعالیت سازمان های مردم نهاد در زمینه اتباع خارجی منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می باشد
با توجه به حضور تعداد زیادی از پناهندگان و اتباع خارجی در جامعه شهری برابر پیگیری های انجام شده توسط اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی، تعداد 6 سازمان مردم نهاد (NGO) و 3 تشکل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی افغانستانی با مجوز کمیته NGOها سالیان متمادی مشغول خدمات دهی به اقشار مختلف اتباع خارجی می باشند، که در بین سایر استان ها بی سابقه می باشد.
نظر به اینکه موسسات متقاضی برای فعالیت در این زمینه می بایست قبل از هرگونه فعالیتی مجوزهای قانونی را از اداره کل اتباع وزارت کشور دریافت نمایند. در این بین موسسه ای تحت عنوان باور سبز اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوزهای لازم نموده است.
با توجه به چندین مورد شکایات واصله مردمی مبنی بر سوء استفاده از حسن نیت و اعتماد خیرین و کمک کنندگان به این موسسه با پیگیری سازمان های ذیربط، موسسه مذکور با حکم مقامات قضایی از هرگونه فعایت تا دریافت مجوز رسمی جلوگیری شده است.


روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۰۹