.
بازدید نوروزی سرپرست اداره کل امور اتباع از اردوگاههای مراقبتی مشهد و فریمان
بازدید نوروزی سرپرست اداره کل امور اتباع از اردوگاههای مراقبتی مشهد و فریمانهمزمان با آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، سرپرست محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با حضور در اردوگاه مراقبتی مشهد و فریمان بازدید به عمل آوردند.

آقای احمدی در آخرین لحظات سال 1399 از اردوگاه مراقبتی مشهد مقدس و در روز سه شنبه سوم فروردین ماه 1400 از اردوگاه مراقبتی فریمان بازدید و سال نو را به کارمندان کشیک حاضر در اردوگاه تبریک گفتند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۰