.
 

نظر به اجرای ماده 180 قانون سوم توسعه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی اتباع بیگانه و دستورالعمل موضوع ماده « 5 »آئین نامه اجرایی آن در خصوص تشکیل کارگروههای دائمی اتباع در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و متناظر آن کارگروههای فرعی اتباع بیگانه در استانها ، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی حسب تفویض اختیار انجام شده ریاست جلسات و هماهنگی بین دستگاهی را بر عهده دارد.
اهم وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان ارائه پیشنهادات اجرائی در جهت ساماندهی بخشیدن به حضور و بازگشت اتباع خارجی در راستای مصوب شورایعالی امنیت ملی کشور،فراهم نمودن زمینه های ارتقاء وحدت رویه بین دستگاههای مرتبط با اتباع خارجی طرح موضوع طرد از کشور و ابطال پناهندگی اتباع خارجی، بررسی درخواستهای اتباع خارجی که به دلایل خاص بودن در دستورالعملهای جاری دیده نشده است . مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهادات کارشناسی به اداره کل امور اتباع وزارت کشور و استانداری به منظور جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع خارجی به کشور ، فعالیت باندهای قاچاق انسان ، اشتغال و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در استان

اهم اقدامات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان :
سیاست گزاری در خصوص ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در استان
مجوز صدور گواهینامه برای اتباع خارجی
هماهنگی و انجام امورمربوط به صدور مدرک برای فاقدین هویت
پیگیری امور مربوط به اخذ پناهندگی و اقامت اتباع خارجی
پیگیری امور مربوط به توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی با هماهنگی و همکاری سایر ارگانهای ذیربط
رسیدگی به درخواستهای کمیسیون ساماندهی به منظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت درجلسات پس از بررسی و اخذ و مدارک و مستندات قانونی و تهیه نقطه نظرات کارشناسی موضوعات را به رویت اعضاء کارگروه رسانیده و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌گردد و سپس پیگیری لازم جهت ارسال پاسخ کمیته دائمی در خصوص مصوبات استانی را جهت اجرا به دنبال دارد .
رسیدگی به درخواستهای اتباع خارجی «اخذ پناهندگی ، تسهیلات ، ارائه خدمات، انجام اصلاحات در بانک اطلاعاتی اتباع خارجی نجوا و...
تهیه و تدوین گزارشات استانی و کشوری
بررسی قوانین و مقررات مرتبط با اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز
تدوین برنامه های عملیاتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان بر اساس
شرح وظایف و دستورالعملهای ابلاغی از مرکز
برگزاری جلسات مشترک کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی و ستاد ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز
برگزاری جلسات کمیته های تخصصی با عناوین 1- امنیتی انتظامی 2- اشتغال3- آموزش و خدمات