.

اهم وظایف و مسئولیت ها
نظارت ، برنامه ریزی و اجرای طرح های بازشناسی (آمایش)
ثبت وقایع اربعه ( تولد، ازدواج، فوت و طلاق)
صدور مدرک آمایش برای مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان
انجام امور تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
صدور انواع برگ تردد
رسیدگی به تخلفات خودرو ( حمل اتباع خارجی غیرمجاز و رانندگی اتباع خارجی فاقد گواهینامه)
امور اجرایی شامل ( صدور المثنی مدارک آمایش، رسیدگی به درخواست انتقال پرونده، تبدیل وضعیت دارندگان مدارک آمایش از کارت به گذرنامه و پروانه اقامت ، انجام امور اداری متقاضیان خروج از کشور و ... )
 
اهم وظایف و مسئولیت ها
ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به اتباع خارجی از قبیل ثبت ازدواج با اتباع ایرانی ، تابعیت و استملاک
همکاری با نهادهای بین المللی مرتبط با امور پناهندگان برای اخذ اعتبارات و کمکهای مالی
پیگیری در خصوص نیازمندیهای پناهندگان در حوزه های مختلف آموزش و پرورش ، فنی و حرفه ای ، بهزیستی ، بهداشت و نهضت سوادآموزی
نظارت بر مراکز فرهنگی و تشکلهای احزاب و موسسات خیریه‌ افغانستانی فعال در استان
ارائه عملکرد و گزارشهای مستند از اقدامات اداره کل امور اتباع به مقامات ذیربط
برگزاری جلسات ، سمینارها ، همایشهای مرتبط با بازگشت اتباع خارجی به کشورشان با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی و مسئولین دستگاههای دولتی
همراهی با هیأتهای داخلی و خارجی جهت بازدید از نمایندگیهای تابعه اداره کل و تهیه گزارشات مستند از سفر هیأتها و انعکاس به مراجع ذیصلاح .
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی و شهروندان ایرانی در کمیته حل اختلاف با حضور قاضی دادگستری ،کارشناس حقوقی اداره اتباع و دفترکمیساریا و معتمد جامعه پناهندگان.
پیگیری پروژه های مشترک دو و سه جانبه فی ما بین این اداره کل ، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر شرکای اجرایی
 
اهم وظایف و مسئولیت ها
بررسی مدارک و اسناد مالی و مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب
سرپرستی و نظارت در زمینه امور عمرانی (خدمات عمومی،کارپردازی،تدارکات،انبار،بایگانی،نقلیه و ...)
رسیدگی به امور اداری ، تشویقات و تنبیهات کارکنان و درج آنها در پرونده های پرسنلی
پیگیری تمدید قرارداد پرسنل
حفظ و نگهداری از تأسیسات و امکانات موجود اداره
 
 
اهم وظایف و مسئولیت ها
رسیدگی و نظارت بر امور اجرایی مربوط به اتباع خارجی غیرقانونی
پیگیری امور مربوط به بازگشت اتباع غیرقانونی به کشور متبوعشان
رسیدگی و نظارت بر نحوه پذیرش ،ساماندهی و طرد اتباع غیر مجاز از کشور از طریق اردوگاههای مراقبتی اتباع خارجی مشهد، شهید مطهری فریمان ونمایندگی اداره کل در تایباد(ایستگاه خروجی دوغارون)
شرکت در جلسات خانه سبز و تعیین تکلیف متکدیان
شرکت در جلسات بهزیستی و بررسی وضعیت کودکان خیابانی
شرکت در جلسات آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی
هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان در خصوص طرحهای دستگیری
نظارت بر اشتغال اتباع خارجی